Gigantik

!

Gigantik : 1 : In de greep van de Klauw

Harko Magazines (1979); Staat: Uitstekend

Album / Wham-album 13

J. Cardona / Victor Mora