Tarzan Junior Press

!

Tarzan : 01 : Koning Alfadin

Junior Press (1979); Staat: Uitstekend
Comic

Tarzan : 03 : Tarzan Omnibus 3

Junior Press (1982); Staat: Prima
Comic / bevat: Tarzan nummer 17 en nummer 18

Tarzan : 06 : Tarzan de Tweede

Junior Press (1979); Staat: Uitstekend
Comic

Tarzan : 07 : De gouden bark

Junior Press (1984); Staat: Prima
Comic

Tarzan : 11 : Special: Het Waldo-plan

Junior Press (1981); Staat: Prima
Comic

Tarzan : 15 : Special: Umma

Junior Press (1982); Staat: Prima
Comic

Tarzan : 19 : Special: Het land van de Korabas

Junior Press (1983); Staat: Prima
Comic

Tarzan : 36 : De terugkeer van de koning

Junior Press (1980); Staat: Uitstekend
Comic