Tentoonstelling Het Beeldverhaal

!

Tentoonstelling Het Beeldverhaal : : Tentoonstelling Het Beeldverhaal 't Princessehof

Nico Noordermeer (1977); Staat: Prima
Album / Uitgave ter gelegenheid van de striptentoonstelling te Leeuwarden. Bevat: Beknopte geschiedenis van het beeldverhaal ; Piet Wijn : Don Dixon ; Thé Tjong Khing : Het vuil van een kunstbroeder ; Rych jebyldtsjes ; Strips in Friesland ; Kening Bükeman en syn jonkje Pipernút ; Donald Duck (Daan Jippes) ; Sjors & Sjimmie (Rober v.d. Kroft) ; Eppo (Uco Egmond) ; Opa (Ryssack) ; De Generaal (Peter de Smet) ; Robbedoes ; Uitgeverij Casterman ; Francois Craenhals ; Bob de Moor ; Weekblad Kuifje ; Rik Ringers ''Nevenland' (gedicht Herman Pieter de Boer)