Yaba-DaP

!

Yaba-DaP : 1 : Yaba-Dap de kleine Jap

NooitGedacht (1976); Staat: Uitstekend
Caleidoscope-reeks Nr. 2